Poslední příspěvky

Výročí posvěcení kostela

Výročí posvěcení kostela

V neděli 1. května 2022 se od 9:00 uskuteční slavnostní bohoslužba u příležitosti 10. výročí posvěcení našeho Kostela Zmrtvýchvstání Páně. Kázání přednese emeritní pastor Siegfried Matzke ze sboru Klitten, Samostatné evangelicko-luterské církve

Sbírka na humanitární pomoc Ukrajině

Sbírka na humanitární pomoc Ukrajině

Církevní rada LECAV vyhlásila finanční sbírku na pomoc pro válkou zasaženou Ukrajinu. Svůj dar můžete předat tajemníkovi našeho sboru panu Macurovi po pravidelných bohoslužbách. Finanční pomoc bude následně předána Církevní radě v Bystřici.