Výročí posvěcení kostela

Výročí posvěcení kostela

V neděli 1. května 2022 se od 9:00 uskuteční slavnostní bohoslužba u příležitosti 10. výročí posvěcení našeho Kostela Zmrtvýchvstání Páně. Kázání přednese emeritní pastor Siegfried Matzke ze sboru Klitten, Samostatné evangelicko-luterské církve (SELK), z Německa. Během bohoslužby zazní písně ženského komorního sboru CZKW.