Obřady a veřejné služby

Pokud máte jakékoli dotazy, prosím kontaktujte pastora Bukowieckého.

Křty

Křest se koná zpravidla v rámci bohoslužeb. V případě křtu dítěte je důležitý souhlas rodičů a ochota vyznat víru a slibovat věrnost ve výchově (alespoň jeden z rodičů). Při ohlášení křtu je třeba dohodnout termín rozhovoru rodičů a kmotrů s pastorem. V případě křtu dospělého je nutné osobní vyznání, kterému předchází individuální vyučování.

Sňatky

Manželství vnímáme jako celoživotní dar i závazek, proto nám záleží na dobré přípravě snoubenců. Z tohoto důvodu je třeba kromě vyřízení potřebných formalit domluvit také termíny rozhovorů s pastorem, a to nejpozději 2 měsíce před datem sňatku. Alespoň jeden z partnerů by měl být členem naší církve.

Pohřby

I ve chvílích ztráty blízkých chceme být na blízku a pomoci Vám důstojně prožít smuteční obřad. V případě smutné události je třeba ještě před návštěvou pohřební služby dohodnout termín pohřbu na farním úřadě.

Konfirmace

Ti, kteří byli pokřtěni jako děti jsou zváni k potvrzení křestní smlouvy skrze osobní vyznání. Tomu předchází jednoleté vyučování. Informujte se o aktuálních možnostech pro vaše náctileté.

Modlitba

Chcete-li abychom se v průběhu bohoslužby za něco pomodlili, kontaktuje prosím přímo pastora Bukowieckého anebo vyplňte formulář níže. S pastorem se můžete domluvit i na soukromé modlitbě či diskuzi po bohoslužbě.