Luterská evangelická církev augsburského vyznání

Naše církev působí zejména na Těšínském Slezsku v Moravskoslezském kraji, na hranicích s Polskem a Slovenskem, a v Praze. Sdružuje věřící české i polské národnosti a bohoslužby se ve většině sborů konají v obou jazycích.

Lutherova růže

Víra

Hlavním a jediným pramenem víry pro evangelíky a.v. je Bible, Písmo svaté. Je základem křesťanských učení a křesťanského života. Jsme evangelíky věřící slovům evangelia, hlásící se k augsburskému vyznání, jež bylo poprvé vyřčeno (čteno) na říšském sněmu v Augsburgu v roce 1530. Jsme protestanty od dob reformace – protest dr. Martina Luthera a jeho stoupenců především proti odpustkům v katolické církvi. Církev vychází také ze symbolických knih, mezi vyznání víry patří:

  • Stará vyznání víry: (apoštolské vyznání, nicejsko-konstantinopolské vyznání, vyznání Quicumque)
  • Augsburské vyznání (Confessio Augustana)
  • Obhajoba Augsburského vyznání
  • Malý katechismus Martina Luthera
  • Velký katechismus Martina Luthera
  • Šmalkaldské artikuly Martina Luthera
  • Formule svornosti (Formula concordiae).

Luterská evangelická církev augsburského vyznání plně navazuje na luterskou tradici evangelických sborů, historické souvislosti od dob reformace a na vyznání našich předků. Pro církev je zavazující příkaz Ježíše Krista ke zvěsti evangelia o spasení kajícího se hříšníka. Základem zvěsti v církvi je v Ježíši Kristu zjevené Boží slovo, o čemž svědčí biblické knihy Starého a Nového zákona podle výkladu symbolických knih tohoto vyznání.

Reformace – obnova církve se staví proti pohanským zvykům, falešnému učení, zavedení mše, uctívání Panny Marie, poutím, uctívání obrazů a osob svatých a hlavně proti odpustkům.

Sbory LECAV a partnerské církve

Církev LECAV lecav.cz
LECAV Bystřice bystrice.lecav.cz
LECAV Hrádek hradek.lecav.cz
LECAV Praha praha.lecav.cz
LECAV Třinec -
Selbständige Evangelisch - Lutherische Kirche selk.de
Diasporawerk der Selk diasporawerk-selk.com
Martin Luther Bund martin-luther-bund.de