Obnovení bohoslužeb

Dne 22. listopadu se obnovují bohoslužby v našem kostele, těšíme se na Vás tradičně v 9 hodin.

Bohoslužeb se může účastnit nejvýše 15 osob, každá je povinna nosit roušku. Zpěv je povolen pouze do počtu 5 zúčastněných.