Umrtí biskupa Niedoby

Umrtí biskupa Niedoby

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 16. 2. 2021 ve věku 71 let zemřel emeritní biskup naší církve Jan Niedoba, pastor farního sboru v Bystřici.

Bližší informace budou zveřejněny na stránkách ústředí církve lecav.cz.