Sbírka na humanitární pomoc Ukrajině

Sbírka na humanitární pomoc Ukrajině

Církevní rada LECAV vyhlásila finanční sbírku na pomoc pro válkou zasaženou Ukrajinu. Svůj dar můžete předat tajemníkovi našeho sboru panu Macurovi po pravidelných bohoslužbách. Finanční pomoc bude následně předána Církevní radě v Bystřici.

Sbírka probíhá do konce března. Za každý dar srdečně děkujeme.

V souvislosti s tímto Ekumenická rada církví odsoudila vojenský útok proti Ukrajině a vyzývá k modlitbám i k pomoci. Naše myšlenky a modlitby jsou v tento okamžik zejména s civilním obyvatelstvem, které je touto agresí postiženo. Vyzýváme k modlitbám za obnovení míru a apelujeme na církve ERC, věřící i všechny lidi dobré vůle, aby se podle svých sil a možnosti připravili na poskytnutí konkrétní pomoci válkou zasaženému obyvatelstvu.