Zrušené bohoslužby 18. a 25. října

Po poradě presbyterstva našeho sboru bylo rozhodnuto o zrušení bohoslužeb ve dnech 18. a 25. října z důvodu šířící se epidemie. Další bohoslužba, která se bude v našem kostele konat, připadá na 1. listopadu.