Reformační pozdrav biskupa

Podívejte se na pozdrav biskupa Luterské evangelické církve augsburského vyznání v České republice Věslava Szpaka u 503. výročí reformace.