Obnovení bohoslužeb

V neděli 3. května proběhne tradičně od 9. hodiny v našem kostele první bohoslužba po rozvolnění protiepidemiologických opatření na území ČR. Všechna hygienická nařízení týkající se bezpečného průběhu bohoslužby budou dodržena.

I tak ale doporučujeme, aby děti a starší lidé zůstali doma. Pro tyto osoby se pokusíme uspořádat online přenos na platformě YouTube.